Update 1 april: PLANNING SCHOOLEXAMENS

Update 1 april: PLANNING SCHOOLEXAMENS

Zoals bekend zullen de resultaten van de schoolexamens de basis vormen voor het behalen van het diploma dit schooljaar. Omdat er geen centrale examens volgen, hebben we hier extra tijd voor gekregen. We zullen op passende wijze voor afname van de schoolexamens zorgen. Dit doen we op afstand (beeldbellen via Teams bijvoorbeeld) en daar waar nodig ook fysiek op school.

Fysieke aanwezigheid
Wanneer fysieke aanwezigheid op school nodig is, dan moeten de richtlijnen van het RIVM worden nageleefd. Dit betekent dat leerlingen in tijdslots naar school komen en dat het maximum aantal personen in één ruimte conform de laatste RIVM richtlijnen zal zijn. Bij binnenkomst dienen de leerlingen zich rechtstreeks naar het lokaal te begeven en bij het verlaten van de school, ook in tijdslots, direct naar huis te gaan. Samenscholing op het schoolterrein is niet toegestaan.

Aan welke voorwaarden moeten scholen, leraren en leerlingen zich houden bij afnames van de schoolexamens op school?

De volgende voorwaarden gelden:

  • De leerlingen of leraren mogen geen verschijnselen van corona vertonen.
  • Dus geen neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of koorts.    
  • Er moet 1,5 meter afstand tussen de leerlingen aangehouden worden tijdens het examen.

 

Wanneer de leerling niet naar school komt voor de examens wordt de leerling door de ouder per mail afgemeld bij de examensecretaris, dhr. Van Beurden, beurden.s@verwijder-dit.2college.nl.

 

Stappenplan

Ten eerste moeten de toetsen ingehaald worden die vanwege ziekte of ander verzuim nog niet zijn gemaakt. De vakdocenten hebben een overzicht van de betreffende leerlingen en laten de leerlingen weten wanneer en hoe (online of op school) zij de toetsen moeten inhalen. Voor de meivakantie zal alle inhaalwerk afgerond moeten zijn.

 

Ten tweede worden de nog openstaande schoolexamens in het PTA ingepland na de meivakantie (week van 4 mei en week van 11 mei). Aan dit rooster wordt op dit moment gewerkt. De leerlingen zullen eerst een overzicht van de vakkenverdeling ontvangen via de mail. Daarna zal de precieze indeling van tijden en lokalen volgen in Zermelo.

 

Ten derde worden de herkansingen ingepland (week van 18 mei en week van 25 mei). Het betreft hier de reguliere herkansingen voor het PTA waar de leerlingen zich digitaal al voor hebben ingeschreven in maart.

 

De 4e en laatste stap is nog onduidelijk. Deze maand krijgen de scholen bericht over de nieuwe slaag-zakregeling en eventueel herkansing. Dit betreft een herkansingsmogelijkheid die plaatsvindt na afronding van de schoolexamens conform het PTA en de vaststelling van de eindcijfers en is bedoeld voor leerlingen die op basis van hun schoolexamencijfers gezakt zouden zijn.

Veel succes met de voorbereidingen!

 

Heidi Hoop

Teamleider 2College Ruivenmavo