Onderwijs op afstand

Onderwijs op afstand

 
Communicatie naar ouders/verzorgers
We zullen een paar keer per week een ingelaste nieuwsbrief sturen, waarin we ouders/verzorgers informeren over de laatste stand van zaken en het verloop van onderwijs op afstand. Ouders/verzorgers met specifieke vragen over de examens kunnen contact opnemen met dhr. Van Beurden (beurden.s@2college.nl). Voor overige vragen kunt u terecht bij mevr. Hoop (hoop.h@2college.nl). Telefonisch zijn wij bereikbaar op ons algemene telefoonnummer 088 023 28 00. Bij geen gehoor: 088 023 28 03.

Opvang
We bieden opvang voor de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar waarvan de ouders werkzaam zijn in de vitale sector. Afgelopen maandag betrof dit 1 leerling, vandaag 2.
We zullen de vraag naar behoefte aan opvang wekelijks herhalen en blijven deze opvang bieden met in achtneming van de voorschriften van het RIVM. 

Bezoekers
Voor alle overige bezoekers aan de school moet de school dicht blijven hoe vervelend we dit ook vinden. Nogmaals, voor vragen verwijzen we u naar bovengenoemde contactmogelijkheden.
 
Inrichting onderwijs op afstand
De afdeling ICT van 2College heeft hard gewerkt om de systemen dusdanig in te richten dat we vandaag echt van start konden gaan met onderwijs op afstand. Daar zijn we heel dankbaar voor.
Aangezien massaal in het land (en wereldwijd) intensief gebruikt wordt gemaakt van Microsoft Teams lijkt het systeem soms overspannen te zijn, maar herstelt het zich ook weer.
Zowel leerlingen als personeel zijn voortvarend aan de slag gegaan. Het is voor alle partijen natuurlijk wennen en zoeken binnen het programma toch spreken we van een goede start en daar zijn we blij mee. Leerlingen en docenten wisselen actief informatie uit en informeren ons ook wat wel en niet werkt. Zo kunnen we iedere keer bijstellen.
Controleren, stimuleren en vertrouwen op afstand is voor alle partijen een uitdaging die we optimistisch moeten oppakken.

Personeel
Ook voor personeelsleden gelden uiteraard de richtlijnen van het RIVM. De meeste personeelsleden werken vanuit huis. De bezetting op school wordt wel dagelijks geborgd.