KED21 Wijziging vakkenpakketkeuze D&P MVI

Naar aanleiding van de kamerbrief (11mei 2023) van de minister van OCW is besloten om
leerlingen uit KED21 hun vakkenpakketkeuze te heroverwegen. Op dinsdag 23 mei heeft dhr.
Van Ree het formulier in de dagstart uitgedeeld en aanvullend uitleg gegeven over de
wijziging. Ter verduidelijking een aangepaste versie van de PowerPoint die is gebruikt tijdens
de voorlichting over de vakkenpakketkeuze.
Leerlingen die een aanpassing willen maken in hun keuze voor MVI of D&P (en daaruit
voortvloeiend mogelijk de keuze voor natuurkunde) hebben tot uiterlijk dinsdag 30 mei om
het formulier, ondertekend, in te leveren bij dhr. Van Ree, voor 09:30 uur.

https://www.2college.nl/fileadmin/user_upload/ruivenmavo/documents/Wijziging_DP_MVI_KED21.pdf