Beste wensen en we zijn weer open!

Alle ouders/verzorgers hebben deze week onderstaande brief ontvangen van Lian Derks:

Beste ouders/verzorgers,

Allereerst wil ik u en uw gezin namens het team van 2College Ruivenmavo een goed en gezond 2022 wensen.

We zijn blij dat we deze week te horen hebben gekregen dat de scholen voor primair en voortgezet onderwijs vanaf 10 januari weer open zullen zijn. Dat betekent dat de volledige planning die in de portal staat van kracht is.  We verwachten daarom alle leerlingen op de normale tijden vanaf 10 januari weer op school. Voor de scholen gelden bovendien weer dezelfde afspraken als voor de verlengde kerstvakantie. Ik zet ze hieronder nog een keer op een rijtje:

  • Met klachten blijven leerlingen thuis. Leerlingen laten zich testen.
  • Voor alle leerlingen geldt dat ze twee keer per week thuis in aanwezigheid van een ouder/verzorger een preventieve zelftest kunnen doen. De coaches delen de zelftesten één keer per week uit. Als de zelftest positief is, gaat de leerling en de rest van het gezin in quarantaine en zij laten zich testen in de GGD-teststraat. Bij een positieve zelftest vragen we bovendien de school in kennis te stellen zodat de klas, het team en de GGD geïnformeerd kunnen worden. Als de test negatief is, kan de leerling naar school. Dit dringende test-advies geldt voor iedereen, dus ook voor mensen die al gevaccineerd zijn.
  • Daarnaast gelden in de scholen nog steeds de basismaatregelen.
    • Leerlingen dragen mondkapjes bij het bewegen door de school. Pas als je ergens zit, kan het mondkapje af.
    • Leerlingen wordt gevraagd 1,5 meter afstand te houden t.o.v. volwassenen.
    • Afspraken met ouders/verzorgers vinden online of telefonisch plaats tenzij dit echt niet anders kan.

We weten niet hoelang deze maatregelen van kracht zijn, omdat het nieuwe kabinet op 14 januari besluiten gaat nemen voor de periode daarna. Die besluiten wachten we af.

Tot dan vraag ik iedereen zich aan de bovenstaande afspraken te houden.

Met vriendelijke groet,

Mw. L. Derks

vestigingsdirecteur 2College Ruivenmavo