Klankbordgroep

Om het hele proces van invoeren en implementatie van gepersonaliseerd leren goed te monitoren hebben wij een klankbord van ouders opgestart om in samenspraak met de schoolleiding naar ons onderwijsconcept te kijken, dit te evalueren en bij te stellen. De klankbordgroep komt 3 keer per jaar bij elkaar. U kunt zich aanmelden om deel te nemen aan de klankbordgroep bij mw. I. Bastings. (bastings.i@verwijder-dit.2college.nl).