Antipest Protocol

Dit is het pestprotocol van 2College Ruivenmavo. Het bevat richtlijnen bij geconstateerd pestgedrag en er staan voorwaarden en activiteiten in die pesten kunnen voorkomen.Veel van wat hier beschreven staat, passen wij al toe op onze school. Dit protocol is bedoeld om volwassenen (het schoolpersoneel en de ouders) en de leerlingen te informeren over alles wat de school doet om een zo veilig mogelijk schoolklimaat te creƫren. Dit protocol is niet bindend, maar een leidraad voor het omgaan met pesten.Voor de tekst van dit protocol is gedeeltelijk gebruik gemaakt van andere pestprotocollen. De aanpak rondom pesten zoals beschreven in dit protocol hebben wij vanuit onze eigen schoolvisie benaderd.