Aanmelden

Aanmelding van nieuwe leerlingen voor schooljaar 2020-2021 vindt plaats op de volgende data:

  • Maandag 1 maart 2021 van 17.00 - 21.00 (achternaam begint met één van de letters A t/m F)
  • Dinsdag 2 maart 2021 van 17.00 - 21.00 (achternaam begint met één van de letters G t/m M)
  • Woensdag 3 maart 2021 van 17.00 - 21.00 (achternaam begint met één van de letters N t/m S)
  • Donderdag 4 maart 2021 van 17.00 - 21.00 (achternaam begint met één van de letters T t/m Z)

Wat moet u meebrengen om de inschrijving zo goed en compleet mogelijk te laten verlopen?

  • Het ingevulde aanmeldingsformulier. We vragen u ons digitaal aanmeldingsformulier in te vullen, thuis te printen en te ondertekenen.
  • Paspoort of identiteitsbewijs waarvan de juiste persoonsgegevens van de leerling kunnen worden overgenomen. Hierop staan de volledige naam van de leerling (voornamen en achternaam) en het burgerservicenummer vermeld.
  • Origineel adviesformulier van de basisschool ondertekend door directeur.
  • Originele brief van de basisschool met unieke code voor digitaal overdrachtsdossier.
  • Indien aanwezig een kopie van diagnoses en behandelingsadviezen en indien aanwezig een kopie van psychodiagnostisch onderzoek (bijvoorbeeld capaciteitenonderzoek).

Toelating

Alle leerlingen die voldoen aan de juiste toelatingseisen zijn welkom op onze school! 

Wij loten niet!

De toelating tot het basisprogramma van 2College Ruivenmavo wordt gebaseerd op het advies van de afleverende basisschool, zoals genoteerd in het onderwijskundig rapport. Het advies van de basisschool moet minimaal kgt zijn. Leerlingen met een enkelvoudig kader-advies worden niet toegelaten.

Voor toelating tot de HAVO stamgroep is een vmbo-t/havo advies of hoger nodig.

Als er speciale omstandigheden of andere zwaarwegende argumenten zijn waaruit blijkt dat plaatsing een onevenredige belasting is voor de school, behoudt de school zich het recht voor om leerlingen toch niet toe te laten. In dat geval moet de school een andere school vinden die een passend onderwijsaanbod kan bieden en waar het kind ook kan worden geplaatst.

Toelating tot een ander leerjaar dan het eerste is afhankelijk van het advies van de afleverende school. Alleen als dat advies positief is voor de gekozen schoolsoort en het leerjaar, wordt de leerling toegelaten.

Toelating tot het ASS Onderwijs Arrangement (interne verwijzing)  kan alleen na een toelaatbaarheidsverklaring van de TAC (https://portvolio.nl/toewijzings-en-adviescommissie-tac)  (Toewijzings- en Adviescommissie) van het Samenwerkingsverband Portvolio. Voor meer informatie kun u contact opnemen met de ondersteuningconsulent mw. I. van Eekelen (eekelen.i@verwijder-dit.2college.nl)