Convenant veilige school

In het Convenant veilige school zijn afspraken vastgelegd in een handelingsprotocol om een (sociaal) veilig klimaat op en rondom school te creëren voor zowel leerlingen als medewerkers.

Klachtenregelingen

Onze klachtenregelingen zoals opgesteld door de vereniging OMO:

  • Algemene klachtenregeling: klik hier
  • Reglement bezwaar en beroep in leerlingzaken: klik hier.
  • Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie: klik hier.

Leerplicht

Lees hier alles over leerplicht.

Ouderbijdragen

In het beleidsdocument Ouderbijdragen leest u welke ouderbijdragen voor 2College zijn vastgesteld en hoe dit tot stand is gekomen. Voor het schooljaar 2019-2020 is de ouderbijdrage iets aangepast. Alle leerlingen van klas 1 betalen
€ 75,- en voor hen geldt niet de kortingsregeling. Alle leerlingen van klas 2 en hoger betalen conform de oude regeling € 100,- en voor hen geldt de korting van € 10,- als zij een broertje of zusje op 2College hebben.

De kaderstellende notitie van OMO die bij dit stuk hoort, kunt u hier lezen.

Schoolplan

Het schoolplan dat is vastgesteld voor de periode 2016-2020 geeft onder andere informatie over de volgende beleidszaken:

  • Algemene schoolgegevens.
  • Onderwijskundig beleid.
  • Personeelsbeleid.
  • Kwaliteitsbeleid.
  • Beleid voor de aanvaarding van materiële en geldelijke bijdragen.

Verzekeringen

Voor (uitgebreide) informatie met betrekking tot verzekeringen zoals aansprakelijkheidsverzekering of ongevallenverzekeringen verwijzen we u graag naar onze schoolgids. Indien u een schade wilt melden, neemt u dan contact op met de administratie van de school. Voor onze reisverzekering, klik hier.

Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken

Het reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken regelt de procedure rond de behandeling van bezwaar en beroep.
Het gaat dan om besluiten met betrekking tot examenzaken en de toelating, bevordering, schorsing en verwijdering van leerlingen.