Convenant veilige school

In het Convenant veilige school zijn afspraken vastgelegd in een handelingsprotocol om een (sociaal) veilig klimaat op en rondom school te creëren voor zowel leerlingen als medewerkers.

Klachtenregelingen

Onze klachtenregelingen zoals opgesteld door de vereniging OMO:

  • Algemene klachtenregeling: klik hier
  • Reglement bezwaar en beroep in leerlingzaken: klik hier.
  • Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie: klik hier.

Leerplicht

Lees hier alles over leerplicht.

Ouderbijdragen

In het beleidsdocument Ouderbijdragen leest u welke ouderbijdragen voor 2College zijn vastgesteld en hoe dit tot stand is gekomen. De kaderstellende notitie van OMO die bij dit stuk hoort, kunt u hier lezen.

Schoolplan

Het schoolplan dat is vastgesteld voor de periode 2016-2020 geeft onder andere informatie over de volgende beleidszaken:

  • Algemene schoolgegevens.
  • Onderwijskundig beleid.
  • Personeelsbeleid.
  • Kwaliteitsbeleid.
  • Beleid voor de aanvaarding van materiële en geldelijke bijdragen.

Verzekeringen

Voor (uitgebreide) informatie met betrekking tot verzekeringen zoals aansprakelijkheidsverzekering of ongevallenverzekeringen verwijzen we u graag naar onze schoolgids. Indien u een schade wilt melden, neemt u dan contact op met de administratie van de school. Voor onze reisverzekering, klik hier.