Ouderparticipatie

2College hecht veel waarde aan het vormen van partnership met onze ouders. In de pedagogisch-didactische samenwerking laten wij de pedagogische verantwoordelijkheid bij de ouders en de didactische verantwoordelijkheid bij de school. Omdat dit nooit gescheiden werelden zijn, is elkaar ondersteunend overleg, een noodzaak. Elke vestiging van 2College heeft een betrokken ouderraad. Ouders en schoolleiding zijn regelmatig met elkaar in gesprek waarbij de schoolleiding de ouders informeert over de dagelijkse gang van zaken en advies vraagt over nieuwe plannen. Zo wordt in goede harmonie en in goed onderling vertrouwen samengewerkt aan verschillende ontwikkelingen binnen de school.

Zie verder de locatiepagina's van de site.