ICT en Onderwijs

Voor modern onderwijs is ICT een onmisbaar hulpmiddel. Onze lokalen zijn voorzien van wifi en hebben een digibord. Veel van de communicatie gaat via Magister. Dit vergt beleid op het gebied van veiligheid en privacy. Klik hier als u meer wilt lezen over de maatregelen die 2College heeft genomen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
In ons onderwijsprogramma is aandacht voor 21e eeuwse vaardigheden en daarom stimuleren wij het bezit van een laptop voor elke leerling. We hebben daarvoor goede afspraken gemaakt met The Rent Company zoals u hier kunt lezen. 
Onze ICT-gebruiksvoorwaarden leest u hier.