Algemene visie op begeleiding

Op de vestigingen van 2College wordt gewerkt met een geïntegreerde leerlingbegeleiding. Gedurende het hele onderwijsleerproces wordt aandacht besteed aan studievaardigheid, sociaal-emotionele ontwikkeling en aan de loopbaanoriëntatie van onze leerlingen.

De dagelijkse begeleiding van leerlingen is in handen van een mentor.

Soms hebben leerlingen extra begeleiding nodig. De multidisciplinaire zorg- en adviesteams op onze locaties, adviseren en verwijzen naar zorg en begeleiding binnen of buiten de school. De multidisciplinaire teams bestaan uit een zorgcoördinator, coördinator specifieke leerproblemen, vertrouwenspersoon, leerplichtambtenaar, schoolmaatschappelijk werker, medewerkers van GGZ en GGD. Op onze locaties zijn er verschillende faciliteiten op het gebied van zorg. Te denken valt aan remedial teaching, taalondersteuning, sociale vaardigheids- en faalangstreductietraining, screening door een orthopedagoog, gesprekken met schoolmaatschappelijk werk, vertrouwenspersoon en/of decaan. 
Voor meer informatie over zorg en begeleiding verwijzen we u graag naar de locatiespecifieke delen van onze website.