Algemene examenzaken

Het algemeen examenreglement bevat alle rechten en plichten voor zowel leerlingen als docenten betreffende het eindexamen:

Lees meer