Algemene visie op onderwijs

Pedagogisch-didactisch gaat 2College uit van de drie basisbehoeften van ieder mens; de behoefte aan relatie (ik wil samenwerken), competentie (ik kan veel) en autonomie (ik kan veel zelf).
 
Het onderwijs op 2College is zoveel als mogelijk levensecht. Dat betekent dat er steeds een relatie is van het leren in de school met de maatschappij buiten de school. Leren gebeurt dan op een zodanige manier dat kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling aan elkaar gekoppeld zijn. Leerlingen staan centraal en nemen zelf zoveel als mogelijk verantwoordelijkheid voor hun leren. De school begeleidt hen daarbij en creëert omstandigheden om die verantwoordelijkheid te ontwikkelen.
 
Om het onderwijs zo in te richten dat de leerling optimaal leert, is een bepaalde benadering in gedrag en denken nodig van onze medewerkers. We werken aan een onderwijsaanbod dat de leerlingen maximaal uitdaagt om vanuit de context van hun eigen leven aanknopingspunten te vinden bij hun leren. Dat leerproces krijgt daardoor betekenis, het verandert van 'leerstof-gestuurd' naar 'leren-gestuurd' en stimuleert de motivatie om te leren. We verwachten van onze medewerkers eenzelfde bereidheid om blijvend te leren. Reflectie is daarbij een belangrijk instrument.

Wilt u het schoolplan 2016-2020 lezen, klik dan hieronder op de button:

Schoolplan 2016-2020