Uit het hart

Gisteren, 10 november, was er in Den Haag bij onze regering veel te doen over homoseksualiteit op scholen. Onze minister van onderwijs, de heer Arie Slob, heeft daar uitspraken gedaan over het mogen bestaan van toelaatbaarheidsverklaringen op sommige scholen waar ouders bijvoorbeeld bepalen dat ze een homoseksuele levenswijze afwijzen. Terecht heeft hij daarna deze opmerking, onder druk van de kamer, ingetrokken.

Het team van de Jozefmavo neemt ook heel nadrukkelijk afstand van die uitspraak. 2College Jozefmavo is een van oorsprong katholieke school, maar ook als leerlingen niet behoren tot de christelijke kerken, protestants of katholiek, zijn zij van harte welkom op onze school. Wij maken geen onderscheid naar geslacht, ras, seksuele geaardheid of politieke voorkeur. Gelukkig niet!

We hebben islamitische, katholieke, en ook kinderen van andere geloven op school. Godsdienstvrijheid zit in je hart en niet in regeltjes. Wij willen onophoudelijk aan al onze leerlingen duidelijk blijven maken dat er in ieder geloof belangrijke waarden worden genoemd, waarden als: samenwerken en samenkomen, en zeker waarden als begrip en respect hebben voor elkaar.

Op de Jozefmavo mag je, met respect voor anderen, zijn wie je bent!

Daar gaan we voor en we wensen dat jullie hier met ons in meegaan.

Afdelingen

Onderbouw

In de onderbouw zitten 277 leerlingen verdeeld over 10 klassen. Meneer Timmermans is de teamleider en mevrouw Oreel de co√∂rdinator. 

 

Bovenbouw

In de bovenbouw zitten 304 leerlingen verdeeld over 12 klassen. Meneer Van Gestel is de teamleider en mevrouw Schoenmakers de co√∂rdinator.