Persbericht GGD

Lachgas heel gewoon onder jongeren. Maar is dat wel zo gewoon?

Voor jongeren is het gebruik van lachgas heel gewoon. Uit een panelonderzoek van de GGD Hart voor Brabant blijkt dat de helft van de 16- t/m 25-jarigen wel eens lachgas heeft gebruikt. Een derde van hen deed dit in de afgelopen vier weken minstens 1 keer. Ze gebruiken meestal 1 tot 5 ballonnen per keer.

De jongeren geven aan vooral lachgas te gebruiken thuis of bij anderen thuis (75%) of op feestjes/festivals (51%). De fijne roes, de lachbuien en de kick zijn de meest voorkomende redenen om lachgas te gebruiken. Van de gebruikende jongeren ervaart 38% negatieve bijwerkingen, hoewel de bijwerkingen niet door iedereen op dezelfde manier ervaren. “Het tintelde wel, en ik had een beetje hoofdpijn, maar dit ervaarde ik op dat moment niet als negatief.”

Hoe schadelijk is het?

Lachgas zorgt voor een tekort aan zuurstof in je hersenen. Dat is schadelijk voor de ontwikkeling van je hersenen en heeft bijvoorbeeld invloed op je concentratie. Daarnaast kan het leiden tot gehoorschade en bij veelvuldig gebruik tot onvruchtbaarheid of impotentie. Deze week sloegen ook de brandwondencentra alarm, omdat zij verontrustend veel verwondingen door lachgas binnen krijgen. Wil je meer weten over lachgas? Ga dan naar JouwGGD.nl of kijk op www.drugsinfo.nl. Van de jongeren die wel eens lachgas gebruiken vindt 39% dat de gevaren van het gebruik van lachgas worden overdreven. “Het gedeelte dat alles wazig wordt, dat is grappig en leuk. Jullie moeten het minder als drugs beschouwen: het stelt niks voor.”

Meer regels?

De meerderheid van de respondenten ziet wel in dat er regels moeten komen rondom lachgas. Twee op de drie jongeren geven aan dat een leeftijdsgrens voor de verkoop een goed idee is, net als regels over het gebruik ervan op straat. Over handhaving zijn de jongeren het niet eens: 34% van de jongeren die het ooit gebruikte, vindt dat er meer handhaving moet komen ten opzichte van 57% van de jongeren die het nooit gebruikte. De meeste jongeren vinden dat er meer voorlichting moet komen over lachgas.

Oudere jongvolwassenen

Onder de 26- t/m 35-jarigen wordt lachgas minder gebruikt. Al heeft ook in deze groep één op de vijf jongeren wel eens lachgas gebruikt, waarvan 10% minstens 1 keer in de laatste 4 weken. 78% van deze leeftijdsgroep zegt nog nooit lachgas te hebben gebruikt en dit ook niet van plan te zijn. Het lijkt erop dat lachgas vooral een populaire drug is onder de jongere doelgroep.

Meer informatie over het panelonderzoek

Wij vroegen ons gezondheidspanel en jongeren op sociale media naar hun mening over lachgas. Bijna 1400 jongeren tussen de 16-35 jaar vulden de vragenlijst in. Meer weten over het onderzoek? Ga dan naar de website van de GGD.