Nieuws over aanmeldingen

NIEUWS OVER AANMELDINGEN JOZEFMAVO

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,

Er hebben zich op 2College Jozefmavo 148 leerlingen aangemeld en omdat er voor leerjaar 1 niet meer plaats is dan voor 140 leerlingen betekent dit dat we 8 leerlingen zullen moeten uitloten.

Dat gebeurt door een notaris op maandagavond 18 maart om 21.15 uur in de aula van onze school. Ouders, verzorgers en kinderen mogen hierbij aanwezig zijn.  Inloop vanaf 20:30 uur. (Notaris kan niet eerder i.v.m. loten op DNS en het Oldulphuslyceum.) Er liggen anonieme lijsten klaar waarop iedereen kan zien dat het persoonlijke lotnummer is meegenomen in de loting.

Vooraf aan de loting zal de notaris een korte toelichting geven op de loting.
Na de loting zullen wij op dinsdag 19 maart de uitslag van de loting publiceren op de website.

Wij begrijpen heel goed de teleurstelling bij iedere leerling die zal worden uitgeloot.  We zullen met alle ouders/verzorgers van de uitgelote leerlingen persoonlijk in gesprek gaan over het vervolg op maandagavond 18 maart, dan wel dinsdag 19 maart.

Met vriendelijke groet,

F. Kraus, vestigingsdirecteur 2College Jozefmavo