Niets gevonden!

Op 13 februari heeft de politie met een speurhond bij een aantal klassen op 2College Jozefmavo de kluisjes  en tassen gecontroleerd op drugs, wapens en vuurwerk. Deze controle vindt plaats in samenwerking met alle VO-scholen in Tilburg. Zou men vuurwerk, een wapen of drugs hebben aangetroffen, dan wordt er altijd met ouders contact opgenomen. Vandaag is er op de Jozefmavo “niets gevonden” en daar zijn we natuurlijk blij om.

Er is op school aandacht voor de risico’s van drugs, etc. Leerlingen weten met zo’n controle dat iedereen in Nederland op ieder moment van de dag gecontroleerd kan worden en ook dat het altijd kan gebeuren dat zo’n controle op school herhaald wordt. 

We bedanken de politie Tilburg voor de samenwerking.

Afdelingen

Onderbouw

In de onderbouw zitten 277 leerlingen verdeeld over 10 klassen. Meneer Timmermans is de teamleider en mevrouw Oreel de coördinator. 

 

Bovenbouw

In de bovenbouw zitten 304 leerlingen verdeeld over 12 klassen. Meneer Van Gestel is de teamleider en mevrouw Van Oosterwijck de coördinator.