Minister ‘verwerpt’ het filmen van docenten

Minister ‘verwerpt’ het filmen van docenten

Onderwijs Forum voor Democratie heeft een meldpunt geopend tegen ‘indoctrinatie in het onderwijs’. De minister en de Tweede Kamer zijn boos. Minister Ingrid van Engelshoven  „verwerpt in de meest stevige bewoordingen” het initiatief van Forum voor Democratie om een meldpunt te openen waar mensen voorbeelden kunnen delen van ‘indoctrinatie’ door leraren en scholen.
 
De VO-raad, koepel voor scholen in het voortgezet onderwijs, reageerde begin deze maand al op vermeende indoctrinatie in het onderwijs toen een leerling op Instagram een ‘meldpunt linkse indoctrinatie’ opende. De organisatie schreef toen: „Onderwijs is mensenwerk en mensen hebben opvattingen en overtuigingen die soms zullen doorklinken in de les. Dat hoeft niet erg te zijn als meningen niet gebracht worden als feiten en als leerlingen worden uitgedaagd de lesstof kritisch te onderzoeken.”

Bron. NRC Handelsblad - 27-03-2019

Wij zijn erop 2College Jozefmavo niet op uit dat leerlingen onze meningen over de maatschappij overnemen. Wij willen juist dat onze leerlingen kritisch zijn op meningen en we leren ze zelf iets te uit te zoeken, iets te vinden en daarvoor uit te komen. Op die manier ontdek je waar je staat en waar je voor wilt gaan. De oproep van de heer Baudet is in strijd met de afspraken die er op 2College Jozefmavo zijn gemaakt m.b.t. internet en sociale media. Ze staan in de schoolgids, en ik heb er even één afspraak uitgelicht om die onder ieders aandacht te brengen.

We respecteren elkaars privacy. Bij het gebruik van internet en sociale media worden er daarom geen informatie, foto’s of video’s verspreid over anderen, als zij daar geen toestemming voor hebben gegeven, of als zij daar negatieve gevolgen van kunnen ondervinden.

Wij gaan er vanuit dat iedereen zich aan deze afspraak houdt.