Londen- en Parijsreis 2019

Facultatieve Londen- Parijsreis 2019

Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van klas 4,

We zijn voornemens om dit schooljaar een dagexcursie te organiseren naar zowel Parijs als Londen.

Op maandag 17 december hebben de leerlingen van klas 4 een inschrijfformulier ontvangen.

De leukste dag van het schooljaar zal plaatsvinden op vrijdag 15 maart 2019!
Leerlingen die niet deelnemen aan de reis hebben deze dag gewoon les.

Let wel: dit uitstapje is op vrijwillige basis en valt dus buiten de vrijwillige ouderbijdrageregeling.

Leerlingen kunnen tot uiterlijk 8 januari het inschrijfformulier inleveren bij meneer van der Steen. Er is een beperkt aantal plaatsen vrij en er geldt een volgorde van inschrijving. Op 13 januari maken we bekend welke leerlingen mee kunnen naar Londen of Parijs.

Natuurlijk is dit alles onder voorbehoud, of de reis door kan gaan hangt af van het aantal beschikbare begeleiders en de aanmeldingen. Daarnaast verwijzen we jou en je ouders naar de leidraad verwoord door de kerndirectie van 2College.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met meneer van der Steen.
Team Jozefmavo