Kluisjes controle

Vandaag, maandag 7 oktober vond er een kluisjes controle plaats op school zoals afgesproken met de Politie.

Tijdens de controle hebben we steekproefsgewijs 25% van alle kluisjes gecontroleerd en is daarbij niets aangetroffen.

We zijn dan ook zeer tevreden met dit resultaat.

Afdelingen

Onderbouw

In de onderbouw zitten 277 leerlingen verdeeld over 10 klassen. Meneer Timmermans is de teamleider en mevrouw Oreel de co√∂rdinator. 

 

Bovenbouw

In de bovenbouw zitten 304 leerlingen verdeeld over 12 klassen. Meneer Van Gestel is de teamleider en mevrouw Van Oosterwijck de co√∂rdinator.