Klimaatbewustzijn begint op de Jozef!

Klimaatbewustzijn begint op de Jozef!

Deze week is het de week van de duurzaamheid. Die week krijgt op de Jozefmavo extra aandacht. Sinds de ingebruikname van het nieuwe schoolgebouw aan de Sportweg in 2017 probeert de Jozef nl. een energieneutrale school te zijn. Voor de leerlingen is dat vooral te volgen via de monitor in de aula, die feilloos aangeeft hoeveel energie en bespaart wordt dankzij de zonnepanelen op het dak van de school. Maar je kunt ook door andere zaken klimaatbewust en energiebesparend bezig zijn.

Met een speciale actie in de aula, waarbij een vragenlijst ingevuld moest worden, werden alle Jozefleerlingen uitgedaagd om zichzelf eens aan de tand te voelen over hun klimaatbewustzijn. Wat voor vragen? Nou, bijvoorbeeld: Als Nederland alleen wat doet en andere landen niet, helpt het dan echt? Hebben teveel vlees eten en teveel vliegen invloed op het klimaat? Is de zeespiegel over de gehele wereld sinds 1880 met 20 centimeter gestegen?

Vragen die je aan het denken zetten en dat is ook juist de bedoeling van de week van het klimaat. En dan liefst ook nog zo, dat je voor jezelf eens kijkt hoe JIJ je steentje kunt bijdragen.

Er was voor alle deelnemers aan de prijsvraag, de doos waaruit de prijswinnaars gegrabbeld werden zat vol met inzendingen, een wel heel milieuvriendelijke en handige prijs te winnen: een oplaadbare lantaarn/telefoonoplader op zonne-energie. De winnaars Joshua Jeroense en Daan van Mierlo uit klas 1 en Thijs de Weijer uit klas 4 waren in ieder geval blij verrast met hun prijs.

Onderstaand nog de vragen met de antwoorden:

nr.

Vragen:

ja

nee

1

Is het op de aarde sinds 1900 gemiddeld 1 graad warmer geworden?    

 

 

2

Is die opwarming over de gehele wereld gelijk verdeeld?

 

 

3

Is de zeespiegel over de gehele wereld sinds 1880 met 20 centimeter gestegen?

 

 

4

Stijgt die zeespiegel alleen omdat het ijs in de poolgebieden smelt?

 

 

5

Vormen broeikasgassen, zoals CO₂ en methaan voor een dikkere deken rond de aarde?

 

 

6

Hoe dikker die deken rond de aarde wordt, hoe kouder het wordt? 

 

 

7

Gaat de temperatuurstijging op aarde veel sneller dan dat het goed is?

 

 

8

Is de oorzaak van de temperatuurstijging op aarde vooral te wijten aan de verbranding van fossiel brandstoffen, zoals steenkool, olie en aardgas? 

 

 

9

Is de toename van methaangas na CO₂ ook een grote boosdoener voor temperatuurstijging? O  ja

 

 

10

Boeren koeien grote hoeveelheden methaangas op? 

 

 

11

Zijn er ook wetenschappers die denken dat het met die klimaatsverandering wel meevalt? 

 

 

12

Kunnen er andere belangen een rol spelen om als wetenschapper te zeggen dat het allemaal wel meevalt? 

 

 

13

Wordt door een toename van CO₂ de hoeveelheid groen (bomen, struiken, etc.) groter? 

 

 

14

Nemen overstromingen, grote droogte en bosbranden wereldwijd in de laatste jaren enorm toe? 

 

 

15

Als we niets doen, kan dan de zeespiegel wereldwijd in de komende eeuwen stijgen tot 10-12 meter?

 

 

16

Kunnen we nog samen op de wereld grote gevaren rondom het klimaat voor de gehele wereldbevolking voorkomen? 

 

 

17

Moeten we nu al onze dijken in Nederland gaan verhogen en zuiniger omgaan met zoet water?

 

 

18

Als Nederland alleen wat doet en andere landen niet, helpt het dan echt? 

 

 

19

Wordt er wereldwijd al samengewerkt om maatregelen te gaan nemen die helpen het klimaat te verbeteren? 

 

 

20

Zijn wereldwijd de grote olie-, gas- en steenkolenfabrieken de grote boosdoeners? 

 

 

21

Is Nederland een van de betere landen als het gaat om klimaatverbetering? 

 

 

22

Hebben te veel vlees eten en te veel vliegen invloed op het klimaat? 

 

 

23

Gaan maatregelen om uitstoot CO₂ te verminderen heel veel geld kosten? 

 

 

24

Zijn er al genoeg andere mogelijkheden dan olie, gas, steenkool om energie op te wekken?

 

 

25

Plastic maken ze van olie. Hoe minder plastic we gebruiken hoe beter het is?