Inleveren boeken Iddink

Vanwege de RIVM-richtlijnen gaat dit jaar het inleveren van de boeken anders dan anders. Het inleveren vindt niet meer op één dag plaats, maar er staan containers klaar in de aula tussen 3 en 8 juli. Op één van deze dagen dienen de boeken in te worden geleverd.  Leerlingen en de ouders/verzorgers ontvangen hierover berichtgeving van Iddink.

Hoe gaat het in zijn werk?

De leerling zorgt ervoor dat de boeken in een gesloten zak of doos zitten. Vervolgens melden ze bij de conciërge dat ze boeken komen inleveren en met aanwijzingen van de conciërge zorgt de leerling ervoor dat de zak of doos voorzien van sticker in de container komt te liggen.

Als school nemen wij zelf géén boeken in ontvangst. Leerlingen hebben alle tijd om tijdens de openingstijden van de school de boeken in te leveren. Mocht er onverhoopt toch een probleem zijn, waardoor een leerling niet naar school kan komen in deze periode dan is het mogelijk dat iemand anders de boeken volgens bovenstaande procedure komt inleveren.

Uitzondering voor leerlingen klas 4 cluster tekenen-handvaardigheid

Het boek Zienderogen Kunst, wat deze leerlingen van school in bruikleen hebben, dient bij de receptie (conciërges) afgegeven te worden. De conciërges noteren van wie ze het boek in ontvangst hebben genomen. Indien dit niet ingeleverd is op 8 juli is de school genoodzaakt hiervoor kosten in rekening te brengen.

Kluissleutel leerlingen klas 4

Leerlingen van klas 4 dienen ook de kluissleutel uiterlijk op 8 juli in te leveren bij de receptie (conciërges), indien de sleutel niet tijdig binnen is dan zijn we ook hiervoor genoodzaakt kosten in rekening te brengen.

Afdelingen

Onderbouw

In de onderbouw zitten 286 leerlingen verdeeld over 10 klassen. Meneer Timmermans is de teamleider en mevrouw Oreel de coördinator. 

 

Bovenbouw

In de bovenbouw zitten 314 leerlingen verdeeld over 12 klassen. Meneer Van Gestel is de teamleider en mevrouw Schoenmakers de coördinator.