informatie m.b.t. Corona-virus

Zoals u gemerkt heeft, wordt het nieuws gedomineerd door het Corona-virus.

Voor de laatste ontwikkelingen onderhouden we als school contacten met de lokale GGD en ook u als ouder kunt voor specifieke vragen contact met hen opnemen.

De belangrijkste maatregelen die we op school nemen, gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is nu extra belangrijk om deze op te volgen. Iedereen dient met regelmaat de handen te wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog en gebruik maken van papieren zakdoekjes. 

Vooralsnog is er geen reden voor aanvullende maatregelen op school. Wel adviseren we u extra alert te zijn op mogelijke gezondheidsklachten die verband kunnen houden met het Corona-virus (koorts in combinatie met luchtwegklachten, zoals hoesten), zeker wanneer u recentelijk op vakantie benst geweest in één van de risicogebieden. Neem bij twijfel altijd contact op met uw huisarts en/of de lokale GGD.

De meest actuele informatie vindt u op de website van het RIVM, www.rivm.nl. Uiteraardvolgen wij de ontwikkelingen rondom het virus nauwlettend en als er nieuwe ontwikkelingen zijn, informeren we u opnieuw.

Afdelingen

Onderbouw

In de onderbouw zitten 277 leerlingen verdeeld over 10 klassen. Meneer Timmermans is de teamleider en mevrouw Oreel de coördinator. 

 

Bovenbouw

In de bovenbouw zitten 304 leerlingen verdeeld over 12 klassen. Meneer Van Gestel is de teamleider en mevrouw Van Oosterwijck de coördinator.