Algemene ouderavonden klas 1 en 2

ALGEMENE OUDERAVOND SEPTEMBER 2020

Klas 1    :              dinsdag 15 september 2020

Klas 2    :              woensdag 16 september 2020

‘Spelregels’:

  • De klas wordt opgesplitst in 2 groepen op basis van de eerste letter van de achternaam. Ouders/verzorgers krijgen vooraf te horen in welke groep ze zitten.
  • Per leerling komt er 1 ouder/verzorger naar de algemene ouderavond.
  • Ouders/verzorgers worden bij betreden van het terrein begeleiden inzake de 1,5 meter afstand houden van elkaar.
  • Handen worden gedesinfecteerd bij binnenkomst, aan de tafel van de klas. Ook zal bij de ouder(s)/verzorger(s) nagevraagd worden of zij klachtenvrij (volgens RIVM-richlijnen) zijn. De mentor staat bij de tafel en wijst de ouders/verzorgers de route naar het lokaal.
  • Ouders/verzorgers gaan direct naar het lokaal volgens de vooraf medegedeelde lokalenverdeling (zie ook de bijgesloten plattegrond).
  • In het lokaal krijgt de ouder/verzorger een plaats toegewezen, waar de documenten voor die ouder/verzorger liggen.
  • De presentatie wordt per mail naar de ouders/verzorgers gestuurd, zodat ouders/verzorgers zich al kunnen voorbereiden.
  • Ouders/verzorgers verlaten het gebouw via de kortste route en rekening houdend met de 1,5 meter afstand.
  • Tussen de 2 groepen door, worden de tafels afgenomen met speciaal daarvoor bestemde middelen.

Afdelingen

Onderbouw

In de onderbouw zitten 277 leerlingen verdeeld over 10 klassen. Meneer Timmermans is de teamleider en mevrouw Oreel de coördinator. 

 

Bovenbouw

In de bovenbouw zitten 304 leerlingen verdeeld over 12 klassen. Meneer Van Gestel is de teamleider en mevrouw Schoenmakers de coördinator.