Controle op vuurwerk en drugs

Betreft: Controle op vuurwerk en drugs

Tilburg, 13 december 2018

Geachte ouder/verzorger,
Beste leerling,

Er is afgelopen week veel aandacht geweest voor de (on)veiligheid in het onderwijs. Gelukkig herkenden wij ons niet in de verhalen en dat willen we graag zo houden. Daarom heeft er in het kader van sociale veiligheid in en om school vandaag een preventieve veiligheidscontrole plaatsgevonden op de Jozefmavo en op het Theresialyceum. De controle is in samenwerking met politie georganiseerd en bij deze controle zijn ditmaal ook speurhonden ingezet.

Om panieksituaties voorkomen is vooraf, in het lokaal waar een speurhond is ingezet, aan leerlingen gevraagd of zij bang zijn voor honden. Als dat het geval was, mocht de leerling buiten het lokaal gaan en is hij/zij op een andere manier gecontroleerd op het mogelijke bezit van verdachte zaken.

Mocht u nog vragen hebben kunt u contact opnemen met een van ondergetekenden.

Met vriendelijke groet,

T. Oudejans                                                                      F. Kraus

Rector Theresialyceum                                                Vestigingsdirecteur 2College Jozefmavo