Controle op vuurwerk en drugs

Controle op vuurwerk en drugs

 

Een veilige school, zowel fysiek als sociaal, is zeer belangrijk. Daarom hechten we aan overzichtelijkheid, besteden we veel aandacht aan omgaan met elkaar en proberen we zoveel mogelijk preventief te werken.

Zowel 2College Jozefmavo als de gemeente Tilburg vinden veiligheid belangrijk.

We werken daarom samen onder de noemer “De Veilige School”.

Vandaag heeft, vanuit deze gedachte, in het kader van sociale veiligheid in en om school een preventieve veiligheidscontrole plaatsgevonden op onze school.

De controle is in samenwerking met politie georganiseerd.

Hierbij zijn verschillende lockers, maar ook klassen gecontroleerd en zijn bij de controle speurhonden ingezet.

Om panieksituaties voorkomen is vooraf, in het lokaal waar een speurhond is ingezet, aan leerlingen gevraagd of zij bang zijn voor honden.

Als dat het geval was, mocht de leerling buiten het lokaal gaan en is hij/zij op een andere manier gecontroleerd op het mogelijke bezit van verdachte zaken.

Daarnaast was er een speurhond actief die met name in kleedlokalen en lockerruimte gezocht heeft naar de aanwezigheid van vuurwerk.

Bij de controle zijn geen bijzonderheden vastgesteld.

Vanzelfsprekend blijven wij ook op andere manieren alert op de veiligheid binnen onze school.

Dat geldt voor onze collega’s, maar ook voor leerlingen en ouders.

Samen zorgen we zo voor een prettige leeromgeving.

 

Mocht u vragen hebben kunt u contact opnemen met de schoolleiding.