Burgerschapsvorming op de Jozefmavo

Eind 2005 is een wet aangenomen die scholen vraagt aandacht te besteden aan ‘actief burgerschap en sociale integratie’. Centraal staat daarbij de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Het staat de school vrij op welke manier hier invulling aan gegeven wordt.  

Een terugkerend begrip in burgerschapsvorming is kernwaarde. Voorbeelden van kernwaarden zijn verdraagzaamheid en solidariteit. Op de Jozefmavo starten wij met een ethisch/moreel dilemma. Deze is prikkelend geformuleerd en nodigt uit tot een dialoog. In dit proces proberen we een ‘expert’ of een ervaringsdeskundige uit te nodigen die iets komt vertellen over het te behandelende onderwerp. Het uiteindelijke doel is dat de leerling door de informatie die hij/zij krijgt, het gesprek erover en de verdere verwerking van de informatie in een presentatie/artikel/vlog ervaart wat haar/zijn kernwaarde is in relatie met het ethisch dilemma.  

Het ethisch dilemma dat in maart gepresenteerd wordt: “Moeten we nog wel herdenken op 4 mei?” Er zijn 24 plekken beschikbaar en leerlingen uit klas 2 en klas 3 mogen zich hiervoor inschrijven bij Daniël Wöltgens via e-mailadres woltgens.d@verwijder-dit.2college.nl . In maart gaan we naar kamp Vught en de leerlingen krijgen een presentatie door drs. Herman Teerhöfer. Meneer Teerhöfer heeft meer dan 100 mensen geïnterviewd die de verschrikkingen van kamp Auschwitz overleefd hebben. Enkele van deze opnames worden getoond tijdens de presentatie. Als tegenprestatie schrijven de leerlingen een artikel voor een krant en maken ze een vlog of een presentatie. De beste vlogs en presentaties zullen dan gepresenteerd worden in de verschillende klassen en op de website.  

De Jozefmavo probeert op deze manier vorm te geven aan haar hoofdopdracht: de leerling toerusten tot participatie in de samenleving.  Het is onze bedoeling om de komende jaren meer van dit soort projecten op te starten die dan jaarlijks terugkeren. Ook willen we sociale stage een plek geven in ons programma omtrent burgerschapsvorming.  Indien u suggesties of vragen heeft of u denkt zelf een bijdrage te kunnen leveren aan burgerschapsvorming,  laat dit dan ons weten door op hierboven vernoemd mailadres een bericht te sturen.