Brugles

Bruglessen zijn lessen voor de brugklassen. Ze helpen je om een ‘brug’ te slaan tussen de basisschool en de middelbare school. Op onze school vinden wij het belangrijk dat we fijne gezellige klassen hebben waarin leerlingen elkaar helpen, op elkaar kunnen rekenen en waarin samengewerkt wordt zodat alle leerlingen zich thuis voelen en goed kunnen leren.

Bruglessen zijn anders dan de andere lessen. We doen spellen en gebruiken allerlei werkvormen. Vaak zijn we actief bezig.

Tijdens de eerste periode hebben we in groepjes een kwartetspel gemaakt. Dit om samen na te denken over wat je zelf kunt doen om van een groep een fijne gezellige groep te maken waarin iedereen elkaar helpt.

De afgelopen periode hebben we in groepjes een bordspel gemaakt. Het doel was om door goed samen te werken tot een goed spel te komen waarin de opdrachten ook weer gericht zijn om samenwerking te versterken. Ieder groepje heeft een eigen thema gekozen en er voor gezorgd dat de opdrachten bij het thema passen. Wat zit er veel creativiteit bij ons op school. De eerste resultaten zijn veelbelovend!