Be wise, Think twice

“Be wise, think twice”.

Op dinsdag 2 april zijn alle tweedejaars leerlingen naar theater De Boemel in de Spoorzone gegaan voor een voorstelling over verleidingen voor jongeren door Helder Theater.

Tijdens deze interactieve voorstelling gingen de acteurs in gesprek met onze leerlingen over diverse zaken die (kunnen) spelen rondom onderwerpen als drank en drugs.

Een week later hebben een aantal ouders van onze tweedejaarsleerlingen ook een interactieve voorstelling gehad van Helder Theater, over hetzelfde onderwerp welke i.s.m. Novadic Kentron vormgegeven was. Deze avond was op school georganiseerd.

De aanwezige ouders hebben deze avond als zeer interessant en leerzaam beoordeeld. Onderwerpen als het puberbrein, de belevingswereld van jongeren, de invloed van drugs, nix 18 en de rol van de ouders leverde genoeg discussie en gespreksstof op om aan het einde van de avond terug te kunnen kijken op een meer dan geslaagde en leerzame avond.

Tijdens het vak verzorging zullen er een aantal lessen aan dit thema besteed worden. Onze school werkt in de lessen over dit onderwerp samen met de GGD.