18 maart: update voor alle examenkandidaten

Aan alle examenkandidaten 2College Jozefmavo, de ouders en verzorgers,

Betreft: afspraken afname schoolexamens.

Tilburg, 18 maart 2020

Beste examenkandidaten, ouders, verzorgers,

Gelukkig wordt de examenkandidaten de gelegenheid geboden om toch het schoolexamen af te ronden voordat ze aan het Centraal Examen kunnen beginnen. We hebben dat zo georganiseerd dat het advies, om voldoende afstand van elkaar te houden, maximaal kan worden nageleefd. Daarvoor is het noodzakelijk dat iedereen hier respect voor heeft en zich eraan houdt.

· We nemen vanaf dinsdag 24 maart iedere dag één schoolexamen af en alle schriftelijke schoolexamens beginnen om 9:00.

· In Zermelo kun je morgenvroeg zien welk vak je hebt en in welk lokaal je om 9:00 wordt verwacht.

· Voor het mondeling Duits geldt dat leerlingen via mail en/of teams een tijd krijgen doorgestuurd waarop ze op school worden verwacht, inclusief aanwijzingen wat ze voor dat mondeling moeten doen.

· Voor het mondeling Frans geldt dat alle leerlingen uitgenodigd zullen worden voor een mondeling via teams. Ook zij krijgen vooraf aanwijzingen m.b.t. de voorbereiding.

· Buiten het schoolexamenrooster om zullen leerlingen die werken aan het CPE-handvaardigheid/ tekenen op andere tijden in de gelegenheid worden gesteld te werken aan het praktijkexamen. Die leerlingen krijgen nog een andere mail over wanneer het is en de voorwaarden van werken die enkel voor ha/te gelden.

RIVM-klachten

· Je komt alleen naar school als je geen klachten hebt zoals door het RIVM omschreven.

· Heb je die klachten wel, dan blijf je thuis en sturen je ouders een mail naar de teamleider Gestel.h@2College.nl en de examensecretaris Chorus.t@2College.nl voor 8:30 op de dag zelf.

· Voor examenkandidaten, die zo zijn afgemeld, zullen we in overleg met de examenkandidaat een ander moment proberen te zoeken voor de afname van dat vak in het Centraal Examen.

· Lukt dat niet, dan ben je aangewezen op het 2e of 3e tijdvak. Er zijn nog mogelijkheden om je diploma te halen voordat je aan een vervolgopleiding kunt starten.

Waar moet iedereen zich aan houden?

· Zorg dat je tussen 8:45 en 8:55 op school bent met schrijfgerei en wat je verder nodig hebt voor dat schoolexamen.

· Houd anderhalve meter afstand tot iedereen, raak niemand aan.

· Bij binnenkomst zie je vier rode pilonnen die je laten zien hoeveel anderhalve meter is!

· Loop naar het lokaal dat je in Zermelo kunt zien, laat je spullen (mobieltje, etc.) buiten dat lokaal en ga zitten op de plaats waar je kaartje ligt.

· Vanaf 9:00 mag je starten met je schoolexamen.

· Werk rustig, neem de tijd en controleer of je alles gemaakt hebt. Het kan zijn dat er in het schoolexamen opgaven staan die komen te vervallen.

· Ben je klaar, laat dan alles op de tafel en verlaat na toestemming rustig het lokaal.

· Praat niet buiten het lokaal, pak je spullen en verlaat onmiddellijk de school.

· Wil je op elkaar wachten om naar huis te fietsen, doe dat dan buiten het schoolterrein.

We hebben de schoolexamens waar waarschijnlijk het meest voor geleerd moet worden meer achteraan in het rooster geplaatst, zodat jij je zo goed mogelijk op de schoolexamens kunt voorbereiden. Zoek hulp bij elkaar, bij je docent, maak gebruik van teams, van Magister en van e-mail.

We wensen de leerlingen die vanwege ziekte niet aanwezig kunnen zijn een spoedig herstel en alle leerlingen heel veel succes bij de voorbereidingen op de schoolexamens.

Namens het team,

Dhr. T. Chorus, examensecretaris 2College Jozefmavo