Inschrijfformulier Tsjechiëreis 2021

Wederom wordt er voor de vierdeklassers van de Jozefmavo door onze school een reis naar Tsjechië georganiseerd. De reis begint op maandag 20 september en duurt tot en met zaterdag 25 september 2021.

Inschrijven voor deze reis is mogelijk vanaf nu tot en met 18 februari aanstaande!

De kosten van de reis bedragen € 375,00. U ontvangt voor de betaling daarvan 2 digitale facturen. De eerste medio maart en de tweede in mei. U kunt deze facturen via Ideal betalen. Wenst u een betalingsregeling, dan kunt u contact opnemen met Dhr. van der Steen (steen.p@verwijder-dit.2college.nl).

Voorwaarden:

  1. Door het verzenden van dit inschrijfformulier verplicht u zich tot het betalen van het gehele bedrag.
  2. Indien u een annuleringsverzekering wilt afsluiten, dient u hiervoor zelf zorg te dragen.
  3. De voor alle leerlingen door school afgesloten reisverzekering kent een eigen risico van € 75,00. Dit eigen risico is voor rekening van ouders/verzorgers.
  4. De totale reissom van € 375,00 dient uiterlijk op 1 juli voldaan te zijn. Indien dit niet het geval is heeft de schoolleiding de mogelijkheid de leerling uit te sluiten van deelname.
  5. De schoolleiding heeft ten alle tijden de mogelijkheid een leerling uit te sluiten als het gedrag hiervoor aanleiding is.

N.B. Mocht uw zoon/dochter onverhoopt blijven zitten en dus geen deel kunnen nemen aan de reis, dan ontvangt u, kort na de overgangsvergadering, restitutie van het totaal betaalde bedrag.

Verder verwijzen we u graag op onze website naar de volgende artikelen op de pagina “ouders” onder “downloads”; Algemene voorwaarden buitenlandreizen en excursies en protocol buitenlandreizen.

Digitaal inschrijfformulier

LET OP: Alleen bij een volledig ingevuld inschrijfformulier en na betaling van de kosten van de reis is deelname aan de Tsjechiëreis 2021 mogelijk!

Aanmelden Tsjechiëreis 2021_2021_1

Gegevens leerling
Let op het documentnummer is NIET het Burgerservicenummer/persoonsnummer.

De school raadt aan om ook een kopie van dit document thuis te bewaren, zodat bij verlies van het document wij de nodige gegevens kunnen opvragen.
Staat uw zorgverzekeraar niet in de lijst? Vul de naam dan hieronder in.
Gegevens contactpersoon/ouders/verzorgers
Gegevens contactpersoon/ouders/verzorgers
Overige vragen
Overige vragen
Zie extra toelichting.

Extra toelichting

Sommige medicijnen vallen onder de opiumwet en daarom is een verklaring nodig om de medicijnen over de grens te vervoeren. Voor meer informatie zie: www.hetcak.nl/regelingen/medicijnen-mee-op-reis