Aanmelden en toelating schooljaar 2022-2023

8 en 10 maart 2022

Om je in te schrijven voor het nieuwe schooljaar kun je bij ons terecht op 8 en 10 maart 2022. Wij heten je van harte welkom op onze school tussen 17.00 en 20.30 uur.
(Mits de dan geldende richtlijnen i.v.m. het coronavirus het toelaten. Indien de fysieke afspraak niet op school plaats kan vinden dan maken we op het geplande moment online kennis met elkaar).

Wat heb je nodig om je aan te melden?

  • Ingevuld aanmeldformulier (vul dit thuis alvast in en print het daarna uit om mee te nemen)
  • Paspoort, identiteitsbewijs (voor en achterzijde) of uittreksel basisadministratie persoonsgegevens waarvan de juiste persoonsgegevens van de leerling kunnen worden overgenomen. Hierop staan de volledige naam van de leerling (voornamen en achternaam) en het Burgerservicenummer vermeld.
  • Originele advies basisschool

Toelating

Zoals je weet bespreekt de leerkracht van groep 8 halverwege het schooljaar het onderwijskundige rapport met je ouder(s), verzorger(s). Daarin staat onder andere het advies van de basisschool. Dat advies moet voor 2College Jozefmavo minimaal vmbo-t zijn.

Bijgesteld advies n.a.v. eindtoets?

Mocht het zo zijn dat het advies van de basisschool is bijgesteld na de eindtoets, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met ons door een mail te sturen naar jozefmavo@verwijder-dit.2college.nl of telefonisch contact op te nemen met de teamleider van de brugklas, meneer P. Timmermans, via 088 023 2700. 

Ben je verhinderd, neem dan contact op!

Paul Timmermans
Teamleider Onderbouw

timmermans.p@verwijder-dit.2college.nl
T 088-0232700