Aanmelden

Als je van je basisschool het advies vmbo-t hebt gekregen en denkt dat onze school wel wat voor jou is, dan kun je, samen met je ouder(s)/verzorger(s), jezelf komen aanmelden op

maandag 1 maart 2021 (17.00 - 21.00) achternaam A t/m F

dinsdag 2 maart 2021 (17.00 - 21.00 uur) achternaam G t/m M

woensdag 3 maart 2021 (17.00 - 21.00) achternaam N t/m S

donderdag 4 maart 2021 (17.00 - 21.00 uur) achternaam T t/m Z

Je kunt het aanmeldformulier downloaden en deze inleveren tijdens de aanmelding dinsdag of donderdag. Aanmelden dient altijd persoonlijk te gebeuren. 

Neem in ieder geval mee:  

  • origineel advies basisschool met unieke code en handtekening in blauw van directeur basisschool
  • een officieel document zoals paspoort, identiteitsbewijs of uittreksel gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens waarvan de juiste persoonsgegevens en BSN-nummer van het kind kunnen worden overgenomen
  • een verslag van psychologische onderzoeken en/of aanvullende schooltesten (indien aanwezig) om ons te helpen bij het formuleren van de juiste zorgvraag

Toelating
Zoals je weet bespreekt de leerkracht van groep 8 halverwege het schooljaar het onderwijskundige rapport met je ouder(s), verzorger(s). Daarin staat onder andere het advies van de basisschool. Dat advies moet voor 2College Jozefmavo minimaal vmbo-t zijn.

Meer informatie

Paul Timmermans
Teamleider Onderbouw

timmermans.p@verwijder-dit.2college.nl
T 088-0232700