Vestigingsdirecteur 2College EOA 222345EOA

Vestigingsdirecteur voor 2College EOA Oisterwijk, tevens lid van de kerndirectie van 2College

2College
2College is een groep van scholen met onderwijs voor vmbo, havo en vwo en maakt deel uit van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Met zes unieke vestigingen biedt 2College een breed onderwijspalet aan, waardoor er voor elke leerling in Tilburg en omgeving iets te kiezen valt. Let's go 2College luidt de uitnodiging. Binnen de scholengroep wordt er gewerkt aan de hand van 2Meet, 2Learn en 2Grow. Deze drie onderwijsprincipes geven richting aan hoe we met elkaar om willen gaan, hoe we met en van elkaar leren en hoe we samen willen groeien. Door de intensieve samenwerking van onze medewerkers en door een hechte band te vormen met onze leerlingen en ouders creëren wij een vertrouwde leeromgeving waar iedereen zich thuis voelt en optimaal kan ontwikkelen. 2College Together.

2College EOA Oisterwijk
2College EOA Oisterwijk (Eerste Opvang Anderstaligen) is een school voor onderwijs aan nieuwkomers. Deze locatie bevindt zich op het terrein van het AZC (Asielzoekerscentrum) in Oisterwijk. 2College EOA Oisterwijk bereidt niet-Nederlandse leerlingen die pas in Nederland zijn aangekomen voor op het Nederlandse onderwijs. De belangrijkste doelen zijn de taal leren spreken en begrijpen, het aanleren van schoolse vaardigheden en zelfredzaamheid in het dagelijks leven. 2College EOA Oisterwijk kent twee verschillende doelgroepen leerlingen: de AMV-ers (Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen) en de leerlingen uit gezinnen.
De school staat voor enkele belangrijke uitdagingen.
De toenemende stroom vluchtelingen legt een druk op het onderwijs. Dit vraagt om creativiteit en flexibiliteit van het team en de vestigingsdirecteur om het onderwijs aan nieuwkomers kwalitatief goed vorm en inhoud te kunnen geven.
In 2022 heeft de gemeente Oisterwijk het bestuursakkoord voor het AZC met 25 jaar verlengd. Er komt nieuwbouw voor het AZC en de school, waarbij de maatschappelijke meerwaarde die het AZC kan hebben voor Oisterwijk een belangrijke beleidspijler is.
In 2022 is door 2College een kwartiermaker aangesteld die de opdracht heeft gekregen om een expertisecentrum NT2 en taal te realiseren. Dit expertisecentrum heeft o.a. als doel scholen voor voortgezet onderwijs te ondersteunen en begeleiden bij onderwijs aan nieuwkomers en is gekoppeld aan 2College EOA Oisterwijk.

Bij 2College EOA geloven we in een toekomst voor iedereen. Ook voor jongeren die gevlucht zijn en in een voor hen nieuw land de weg moeten zien te vinden. Deze jongeren bieden wij een veilige omgeving. Door het kleinschalige en persoonlijke karakter worden alle jongeren bij ons gezien. In onze school mogen ze zichzelf zijn.
Wij stimuleren de zelfredzaamheid van de jongeren door hen de Nederlandse taal te leren spreken en begrijpen en hen te ondersteunen bij de ontwikkeling van sociaal-emotionele en schoolse vaardigheden, zodat ze hun toekomst weer in eigen hand kunnen nemen.
Aan het verleden kunnen we niets veranderen, maar we kijken vooruit en gaan voor een nieuwe start voor ieder individu!

Functieprofiel
De functie
De vestigingsdirecteur maakt deel uit van de kerndirectie van 2College (samen met de andere
vestigingsdirecteuren en de rector) en is eindverantwoordelijk voor de vestiging 2College EOA Oisterwijk.

• Functieniveau: Schaal 13, conform CAO-VO
• Betrekkingsomvang: 0,8 fte, tijdelijke uitbreiding naar 1,0 fte is bespreekbaar.
• Aanstelling: Tijdelijk met uitzicht op vast

De opdracht
Vanuit verbindend en onderwijskundig leiderschap ontwikkel en borg je samen met het team en alle
betrokkenen toekomstgericht onderwijs op 2College EOA Oisterwijk.
• Je realiseert samen met het team de doelstellingen uit het vestigingsplan, waarvan de realisering van een expertisecentrum NT2 en taal een onderdeel is.
• Je staat tussen het team en bent zichtbaar binnen de school, de scholengroep en het externe netwerk.
• Je geeft leiding aan het team en bent verantwoordelijk voor de formatie en financiën van de vestiging.
• Je bent onderwijskundig ondernemend, durft te kiezen en borgt vernieuwingen.
• Je behartigt en bewaakt de profilering en positionering van de school en communiceert helder naar binnen en naar buiten.
• Je verbindt de EOA Oisterwijk met 2College en externe partijen. Je onderhoudt de contacten met COA, de gemeente en overige ISK-scholen.
• Je levert een bijdrage aan de gezamenlijke realisatie van het 2College schoolplan.
• Elke vestigingsdirecteur beheert binnen 2College één of meerdere schooloverstijgende portefeuilles. De te benoemen vestigingsdirecteur krijgt de portefeuilles taalbeleid en burgerschapsbeleid.
• Je verzorgt eventueel enkele lessen.

Persoonlijkheidsprofiel
• Je hebt aantoonbaar affiniteit met de doelgroep van de school.
• Je staat open voor diversiteit en draagt dit actief uit.
• Je bent een sterke verbinder en je maakt gebruik van je EQ.
• Je biedt kansen en vertrouwen.
• Je maakt makkelijk contact, bent benaderbaar, luistert eerst en oordeelt daarna.
• In je besluitvorming en communicatie ben je daadkrachtig.
• Je bent organisatie- en omgevingssensitief.
• Je bent stressbestendig en hebt relativeringsvermogen.
• Je bent creatief en gaat uitdagingen niet uit de weg.

Selectie-eisen
• Je hebt leidinggevende onderwijservaring, bij voorkeur in het VO.
• Je hebt bij voorkeur ervaring in het NT2-onderwijs.
• Je hebt een academisch werk- en denkniveau.

Competentieprofiel
Gegeven de specifieke opdracht en werkcontext voor komende jaren is voor de te werven
vestigingsdirecteur onderstaand competentieprofiel van kracht. Dit competentieprofiel is conform de
beroepsstandaard VO.

1. Strategische visie
Heeft een langetermijnvisie, heeft een breed perspectief, houdt uiteenlopende mogelijkheden in
gedachten bij het ontwikkelen van een toekomstbeeld voor de organisatie.

2. Sturen
Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

3. Empoweren
Stelt anderen in staat invloed uit te oefenen op hun taakuitvoering, delegeert verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar medewerkers, geeft anderen de vrijheid om initiatieven te tonen, geeft hen de mogelijkheden en bevoegdheden om taken naar eigen inzicht uit te kunnen voeren.

4. Opbouwen en onderhouden van relaties
Is in staat op alle niveaus relaties met mensen op te bouwen en te onderhouden, stelt anderen op hun gemak, bevordert harmonie en consensus door diplomatiek optreden bij onenigheid en potentiële conflicten.

5. Oordeelsvorming
Neemt rationele, realistische en gegronde beslissingen, gebaseerd op het overwegen van alle beschikbare feiten en alternatieven.

6. Probleemanalyse
Deelt problemen op in onderdelen en onderscheidt hoofd- van bijzaken, maakt correct gebruik van logica, gaat nauwkeurig te werk, trekt gegronde conclusies uit beschikbare informatie.

Overige informatie
• Het betreft functie voor 0,8 fte (een tijdelijke uitbreiding naar 1 fte is bespreekbaar) die gewaardeerd wordt in schaal 13, conform de OMO-CAO en de secundaire arbeidsvoorwaarden van 2College.
• Ingangsdatum is zo spoedig mogelijk.
• Nadere informatie kan vervolgens verstrekt worden door de rector van 2College, drs. L. Spaan. spaan.l@2college.nl
• U wilt solliciteren? Reageer vóór 8 december 2022, 12.00 uur via de OMO-site, ter attentie van de rector van 2College.
• De eerste gespreksronde is gepland op donderdagochtend 15 december 2022. Op dinsdagmiddag 20 december 2022 volgt een tweede gespreksronde met twee kandidaten.
• Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Solliciteren?

Solliciteren is uitsluitend mogelijk via OMO (via onderstaande knop). Selecteer de juiste vacature-categorie en vervolgens de juiste vacature. Om te solliciteren volgt u de instructies op de pagina.
Zodra wij een geschikte kandidaat hebben gevonden, wordt deze vacature gesloten.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

SOLLICITEREN

     

Verloopt op: 08 december 2022

Alle vacatures