Docent Food & Facility en Verzorging voor 0,6 fte 212269EOA

Voor 2College EOA Oisterwijk zoeken wij een docent voor het vak Food & Facility en verzorging ter vervanging van een collega die met zwangerschapsverlof is van juni t/m december 2022.

Profiel van 2College
2College is een brede scholengemeenschap (vmbo, havo, vwo en tweetalig onderwijs) met zes locaties in de regio Tilburg. 2College heeft in totaal ongeveer 3.500 leerlingen en is onderdeel van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), het bevoegd gezag van 2College.

Onder het motto ‘Let’s go 2College’ zijn drie onderwijskundige principes geformuleerd die richting geven aan leerlingen en medewerkers over hoe we met elkaar om willen gaan, hoe we met en van elkaar leren en hoe we samen willen groeien. Deze principes zijn:

* 2Meet. Om jezelf te ontwikkelen heb je elkaar nodig. Ontmoeten zorgt ervoor dat leerlingen, ouders en medewerkers zich welkom en veilig voelen. Het is de basis om samen te leren en te werken.

* 2Learn. Een motiverende omgeving nodigt uit om te leren, om je talenten te ontwikkelen. Je verwerft kennis en vaardigheden
om goed voorbereid te zijn.

* 2Grow. Groeien betekent dat er volop aandacht en gelegenheid is om je als persoon verder te ontwikkelen.

Profiel 2College EOA Oisterwijk
2College EOA Oisterwijk (Eerste Opvang Anderstaligen) is een school voor onderwijs aan leerplichtige nieuwkomers in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Er wordt onderwijs verzorgd aan twee verschillende doelgroepen: AMV’ers (Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen) en jongeren uit gezinnen. Het grootste gedeelte van onze leerlingen is afkomstig uit Syrië en Eritrea. Ze zijn net enkele weken in Nederland en spreken nog geen Nederlands of Engels.
Op 2College EOA Oisterwijk stimuleren we de zelfredzaamheid van jongeren door hen de Nederlandse taal te leren spreken en begrijpen en hen te ondersteunen bij de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden, zodat ze hun toekomst weer in eigen hand kunnen nemen. Aan het verleden kunnen we niets veranderen, maar we kijken vooruit en gaan voor een nieuwe start voor ieder individu!

Het grootste gedeelte van het onderwijsaanbod bestaat uit lessen Nederlands als tweede taal, daarnaast worden er vaklessen aangeboden zoals sport, rekenen, beeldende vorming en Food & Facility/verzorging.

Wat ga je doen?
In het vak Food & Facility/verzorging ligt de nadruk op koken, gezonde voeding, (persoonlijke) hygiëne en het aanleren van basisvaardigheden en sociale competenties. Het aanleren van de Nederlandse taal is ook een geïntegreerd onderdeel in de lessen. Het creëren van een veilige omgeving is essentieel.

De baan vraagt naast affiniteit met de doelgroep, creativiteit, flexibiliteit, zelfvertrouwen en onderwijservaring.
De voorkeur gaat uit naar een 2e graads docent consumptieve beroepen voor 0,6 fte.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Els Schults, teamleider EOA Oisterwijk, schults.e@2college.nl.

Solliciteren?

Solliciteren is uitsluitend mogelijk via OMO (via onderstaande knop). Selecteer de juiste vacature-categorie en vervolgens de juiste vacature. Om te solliciteren volgt u de instructies op de pagina.

Zodra wij een geschikte kandidaat hebben gevonden, wordt deze vacature gesloten.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

SOLLICITEREN

     

Verloopt op: 20 mei 2022

Alle vacatures