Verkeersdag

Op woensdag 24 november was er een dag in het teken van het verkeer. Er is een wijkagent voorlichting komen geven, er zijn workshops en een verkeersquiz georganiseerd. Omdat er veel verkeersregels zijn die belangrijk zijn voor onze leerlingen, is alleen één verkeersdag niet genoeg. Daarom is een week voor de verkeersdag in de lessen aandacht besteed aan het verkeer en de verkeersregels. De leerlingen hebben de borden en de verkeersregels geleerd, ook is er gesproken over de veiligheid. 

De politie heeft op school een voorlichting gegeven wat de politie doet en hoe we samen kunnen zorgen voor een veilig verkeer. De leerlingen hebben daarnaast kennis gemaakt met het beroep politie en ze mochten een kijkje nemen in de politieauto.