Voorlichtingsavond 26 november vervalt!

Groep 7/8

In overleg met alle scholen voor voortgezet onderwijs in onze regio is besloten dat de voorlichtingsavonden niet door zullen gaan. Dat betekent dat de geplande voorlichting op Durendael van 26 november vervalt.

Online presentaties 

In plaats daarvan zullen wij ons via mooie en informatieve filmpjes aan ouders en leerlingen presenteren. Half november worden ouders via alle basisscholen uit onze regio geïnformeerd over onze filmpjes en die van de andere scholen voor voortgezet onderwijs in de regio.