Mooie resultaten voor het Anglia examen

In de zomervakantie kwam de uitslag van het Anglia examen binnen op Durendael. We kunnen met trots zeggen dat alle leerlingen die mee hebben gedaan hun examen hebben gehaald!*

Het gaat om de leerlingen die vorig jaar in 3 tto zaten. Zij sloten in juni het junior tto af met het Anglia examen. Dit examen bevat vier onderdelen (reading, writing, listening en speaking) waarmee de kandidaten laten zien de Engelse taal in woord en geschrift op een bepaald niveau te beheersen.

Op woensdag 9 november zullen de junior certificates en de WON-certificaten worden uitgereikt.

*Een aantal tto-leerlingen was toen in Berlijn, zij doen het Anglia examen in november.