Leerlingen Durendael in gesprek met minister Ollongren

Op woensdag 17 november spraken zeven leerlingen uit vwo-6  met minister Ollongren over verkiezingen en corona via een online verbinding met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).

Aanleiding voor het gesprek waren de herindelingsverkiezingen in de gemeente Oisterwijk. En de oproep van Rutte aan jongeren om vooral nu hun stem te laten horen. De gymzaal van Durendael was deze dag omgebouwd tot een van de coronaproof stembureaus in Oisterwijk.

Onder het toeziend oog van de pers (Trouw, Brabants dagblad, ministerie BZK) praatten Bob, Suus, Kiet, Femke, Jop, Freek en Juul met de minister over wat hen bezighoudt in deze roerige tijden. Zo wilden de leerlingen bijvoorbeeld graag weten hoe we deze crisis eigenlijk gaan betalen met z’n allen? Welk deel hiervan komt er op het bord van de jongeren te liggen? En vroegen ze zich af of stemrecht niet voorbehouden zou moeten zijn aan mensen met (enig) politiek inzicht?

Mevrouw Ollongren toonde veel begrip voor alle onzekerheden waarmee de leerlingen worstelden en wilde op haar beurt graag weten of de stemgerechtigde leerlingen zelf al hun stem hadden uitgebracht. Zij tipte de thuiszittende leerlingen om dat eventueel alsnog via een machtiging te regelen.

Na afloop maakten de leerlingen samen met jongerenvlogster Merel nog een leuke vlog over stemmen in coronatijd.
Bekijk de vlog op Instagram:@mijnstemtelt

In de pers:

https://www.bd.nl/tilburg-e-o/kasteleins-kapen-verkiezingen-maar-verder-geen-incident-in-oisterwijk~a624eaed/

https://www.trouw.nl/binnenland/de-uitslag-kan-wat-langer-duren-maar-verder-is-stemmen-in-coronatijd-heel-eenvoudig~b787f56c/