De Ouderraad zoekt nieuwe leden!

De Ouderraad (OR) van 2 College Durendael bestaat uit ouders die actief hun bijdrage leven aan de kwaliteit van het onderwijs van hun kind(eren). Een aantal OR-leden zijn afgelopen schooljaar samen met hun geslaagde dochter/zoon afgezwaaid en wij zijn nu hard op zoek naar vijf nieuwe, enthousiaste leden!

Wat doet de ouderraad?

We worden betrokken bij het beleid en de dagelijkse gang van zaken op Durendael. Gevraagd en ongevraagd bespreken we onderwerpen met de directie die van belang zijn voor leerlingen en/of hun ouders. We geven advies en al dan niet onze instemming wanneer deze van ons gevraagd wordt, over een bepaald onderwerp of voorstel.
Ook organiseren we ieder jaar een thema-avond over een pakkend onderwerp.

Hoeveel tijd kost deelname in de ouderraad?

De vergaderingen vinden plaats van 19.45 tot 22.00 uur. De zes avonden waarop we vergaderen worden aan het begin van het schooljaar in overleg met elkaar vastgelegd. We verwachten dat je bij deze zes vergaderingen Durendael aanwezig bent en je hierop voorbereidt. Dit kost je gemiddeld maximaal anderhalf uur per vergadering.

Interesse?

In oktober is onze volgende vergadering. Je bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn 
Meld je aan via ons mailadres: ouderraad.durendael@verwijder-dit.2college.nl

Meer informatie

Meer informatie over de actviteten van de Ouderraad vind je op deze website.