31 maart: Update afstandsonderwijs

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,
In deze update sta ik stil bij een paar zaken die vooral te maken hebben met ons onderwijs op afstand en de onzekerheid met betrekking tot de duur van deze aanpak.

Onderwijs op afstand: praktische aandachtspunten

  • De contactmomenten tussen leerlingen en docent, zijn terug te vinden in het roosterprogramma van Zermelo.
  • Het contact zelf verloopt via Teams. De docent geeft binnen dat programma een instructie. Daarna is er tijdens die “les” contact tussen docent en de leerlingen van de klas. Soms zullen docenten leerlingen verzoeken hierbij gebruik te maken van de camerafunctie in Teams. 
  • Het huiswerk wordt door de docent genoteerd in Magister.
  • Zorg voor een goede werkplek waar je je kunt concentreren en wees voorbereid op de les. Wij vragen de leerlingen om op tijd klaar te gaan zitten, de juiste spullen bij de hand te hebben en actief mee te doen. 

Stand van zaken

Op dit moment stellen wij ons ook al allerlei vragen over het zinvol en zorgvuldig afnemen van toetsen. Belangrijk hierbij is hoe lang de “schoolsluiting” nog gehandhaafd blijft. Zodra duidelijk is wat de einddatum wordt, kunnen wij gaan bepalen hoe wij omgaan met zaken als toetsing, afronding schooljaar en overgangsregelingen. Op dit moment vinden wij het vooral belangrijk dat de leerlingen de schoolvakken zo goed mogelijk bij blijven houden.

Persconferentie 31 maart

Als het goed is, gaan we vanavond rond 19.00 uur horen hoe lang de huidige “schoolsluiting” nog duurt. Ik hoop dat er dan ook duidelijkheid komt over hoe wij om moeten/mogen gaan met de afronding van het examenjaar voor onze examenkandidaten. Ik weet dat met mij en mijn collega's er ook heel veel leerlingen, ouders/verzorgers benieuwd zijn naar de spelregels over het slagen en zakken dit schooljaar. 

Tot morgen!