Plusprogramma's Frans en Duits

Zowel bij het vak Frans als het vak Duits kunnen leerlingen op havo en vwo vanaf het derde leerjaar een plusprogramma volgen. Het plusprogramma is geschikt voor leerlingen die een extra uitdaging zoekenl. De leerlingen krijgen per week een uur extra Frans of Duits waarin zij oefenen in spreek-,  luister-, lees- en schrijfvaardigheid.

In het plusprogramma gaan zij zich verdiepen in de taal en cultuur van het land. Denk bijvoorbeeld aan de actualiteit, nationale feestdagen, tradities en andere culturele aspecten.

Het Goethe-Zertifikat en DELF junior zijn wereldwijd erkende diploma's die leerlingen een meerwaarde bieden bij hun vervolgopleiding. De niveaus zijn vastgesteld door het Europees Referentiekader (ERK). Aan het eind van het derde leerjaar zitten leerlingen gemiddeld op niveau A2. 

Contactpersonen

Wilt u meer informatie over de plusprogramma's voor de moderne vreemde talen op Durendael, dan kunt u contact opnemen met: