Erasmus+

Erasmus+ is een Europees subsidiefonds voor internationale samenwerking, dat als doel heeft leerlingen in contact te brengen met het buitenland door middel van uitwisselingen. Durendael participeert in twee projecten: Elk project staat in het kader van een bepaald thema dat gericht is op innovatie, gezamenlijk leren en het delen van ervaringen en succesvolle praktijken.