ePortfolio: Simulise

Ontwikkeling in beeld

Op Durendael werken we met een ePortfolio: Simulise. Dat is een digitaal platform waarin een leerling online zijn persoonlijke ontwikkeling bijhoudt. Daarvoor verzamelt hij zelf bewijzen. Op deze manier ontstaat een goed inzicht in welke vaardigheden hij al beheerst en welke nog extra aandacht behoeven. Het portfolio blijft eigendom van de leerling ook als hij de school verlaat.