Aanmeldingsdagen voor schooljaar 2019-2020

Dinsdag 3 maart 2020
Donderdag 5 maart 2020

15.00 tot 17.00 uur
19.00 tot 21.00 uur

Wat heb je nodig om je aan te melden?

  • Ingevuld aanmeldingsformulier
  • Het BSN-nummer leerling en het paspoort of ID ter controle van de gegevens van de leerling of een uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie
  • Originele advies basisschool
  • Indien beschikbaar:mailadres(sen) van je ouders
  • Ben je verhinderd, neem dan contact op!

Aanvraag zorg en begeleiding

Heeft uw kind een aanvullende zorgvraag, vul dan dit fomulier in.