Kompas

Visie: Vanuit welk wereldbeeld gaan we te werk?

De juiste timing en coaching zijn cruciaal voor een soepele doorlopende leerlijn.
De overgang naar het voortgezet onderwijs is een bijzondere periode waarin veel gebeurt. Het is juist deze periode waarin kinderen het fundament voor hun toekomst leggen. Soms hebben kinderen meer tijd en begeleiding nodig. Een goede timing zorgt daarbij voor een soepele doorlopende leerlijn van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Passende en persoonlijke coaching maakt dat kinderen een stevig fundament ontwikkelen en zo hun weg in de samenleving weten te vinden.

Missie: Wat is daarin onze opdracht?

Zelfstandige en zelfbewuste kinderen bereiden zich voor op een bij hen passende vervolgopleiding.
Zelfstandige en zelfbewuste kinderen door laten stromen naar een passende vervolgopleiding. Daar is het ons bij Community College West om te doen. Dat gaat niet vanzelf. We gaan daarom doelgericht aan de slag om hun talenten te ontwikkelen. De juiste begeleiding begint al op de basisscholen in Tilburg West vanaf groep 7 en krijgt een vervolg in de twee jaar dat ze in het VO op het CCW zitten. Onze brede brugklas geeft een divers palet aan mogelijkheden van VMBO basis tot VWO (Atheneum). Dat stelt hen in staat om als zelfbewuste leerling een passend vervolg in het VO te kiezen.

Rol: Welke unieke kwaliteiten brengen we daarvoor mee?

Persoonlijke team
Bij Community College West zien we kinderen in de context van hun gezin en hun omgeving. Vanaf groep 7 nemen we kinderen en hun ouders mee in de belangrijke keuze voor een passend vervolg in het VO. We zijn een team van ‘leer’ krachten, kennis-en ervaringsgedreven teambuilders, dat kinderen stimuleert over hun toekomst na te denken en hen uitdaagt het beste uit zichzelf te halen. Door intensief met de kinderen op te trekken weten we wanneer we begeleiding moeten bieden of juist ruimte moeten creëren. Zo zorgen we ervoor dat ze op het juiste moment klaar zijn voor de volgende stap in hun schoolloopbaan.

Essentie: Wat is onze unieke meerwaarde?

Time to grow
Door kinderen op ‘eigen’ wijze uit te dagen wordt hun ware potentieel zichtbaar, want ze krijgen bij ons de tijd om verder te groeien. Bij Communtity College West krijgen kinderen de tijd en ruimte om zich te ontwikkelen tot krachtige jongeren die autonoom denken en handelen. We creëren de omstandigheden waarmee ze vanuit elke leerervaring als leerling, maar ook als mens groeien.

Waarden: Vanuit welke waarden gaan wij binden en boeien?

Kernwaarden geven ons concrete handvatten voor ons dagelijks handelen en leggen het fundament voor verbinding met elkaar intern en al onze externe relaties.De kernwaarden van waaruit wij te werk gaan zijn wilskrachtig, empathisch, samen en toekomstgericht. En is een verwijzing naar onze locatie, Tilburg WEST.

Wilskrachtig - We gaan ervoor!
We begrijpen dat ieders persoonlijke droom de grootste motivatie is om in beweging te komen. We omarmen met elkaar de nieuwe mogelijkheden die we creëren voor de kinderen en zijn in staat om snel iets groots neer te zetten. De succeservaringen die we opdoen zorgen voor positieve energie en de wil om door te gaan.

Empatisch - We begrijpen wat ieder kind nodig heeft om verder te komen
We verplaatsen ons in de kinderen en begrijpen zo waar ze naartoe willen. Van daaruit denken we actief mee hoe daar te komen. We leveren maatwerk en kijken wat er écht nodig is om de volgende stap te zetten. Met onze kleinschalige en persoonlijke aanpak zijn we toegankelijk en staan we dichtbij onze jongeren.

Samen - Met elkaar komt het voor elkaar
We hebben elkaar nodig om vooruit te komen. Vanuit de verbinding ontstaat de beweging. We maken gebruik van ieders eigen kwaliteiten. Zo bieden we de begeleiding die ieder kind nodig heeft. Door elkaar binnen én buiten de school op te zoeken, maken we samen het verschil.

Toekomstgericht - We duren te dromen
We weten waar onze leerlingen vandaan komen en zijn vooral benieuwd waar ze naartoe willen. Door verder dan het hier en nu te kijken creëren we voor onszelf en elkaar nieuwe perspectieven. Bij ons gaat het niet alleen om de schoolprestaties en helpen we kinderen vooral ook als mens te groeien.

Kompas

Bovenstaande leidt tot een kompas dat er als volgt uitziet:

Volg ons nu ook op social media