Community College West

De voorbereidingen voor Community College West zijn in volle gang! We streven ernaar om vanaf augustus 2023 te starten. 

Bij Community College West bieden we jongeren een soepele overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. In deze nieuwe school werken leerkrachten van het basisonderwijs nauw samen met docenten uit het voortgezet onderwijs. De vier basisscholen uit Tilburg West: Hubertus, Wandelbos, Antares en Jeanne d'Arc ontwikkelen dit nieuwe initaitief in nauwe samenwerking met scholengroep 2College en de Rooi Pannen

Jongerenwerk R-Newt sluit aan om de leerlingen tijdens en na schooltijd te ondersteunen.

Kinderen uit groep 8 die zich aanmelden voor Community College West worden ingeschreven bij 2College op de vestiging Jozefmavo.