Ventilatie in onze schoolgebouwen

Onze scholen voldoen qua ventilatie aan het vigerende Bouwbesluit. Klik hier voor een uitgebreide toelichting.