Update 30 oktober 2020

Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 

de eerste week na de herfstvakantie zit er inmiddels al weer op. Als grote verandering zien we nu in de school dat alle leerlingen en personeelsleden met een mondkapje rondlopen buiten de lokalen. De eerste dagen moesten we daar nog verschillende mensen op wijzen, maar inmiddels verloopt het steeds beter, waarvoor een groot compliment.

Volgende week is er voor de bovenbouw van het lyceum en voor de mavo een toetsweek. Uiteraard hopen we dat alle leerlingen hier gezond aan deel kunnen nemen. Ook hierbij geldt, dat wanneer je ziek bent of klachten hebt, je thuis blijft! In het pta van het lyceum staat dat, wanneer je afwezig bent door ziekte, je een voucher in moet leveren. Doordat we nu in een bijzondere situatie verkeren wordt deze regel in deze coronatijd opgeschort. Wanneer je tijdens het maken van de toets klachten krijgt, kan het zijn dat je de toets niet af kunt maken. Je meldt je dan af via de teamleider. Deze besluit of je de toets nog in quarantaine kunt afmaken of er wordt een andere afspraak met je gemaakt. Denk eraan dat het fris kan zijn in de toetslokalen, dus zorg dat je extra warme kleding bij je hebt.

Bijgevoegd is een brief die geschreven is door landelijke onderwijsinstanties. Ook zij erkennen dat er grote zorg is over de situatie rondom corona en pleiten er vooral voor dat wij er alles aan zullen doen om de scholen open te houden.

Wij wensen alle leerlingen veel succes met de laatste voorbereidingen voor de toetsweek en houden jullie op de hoogte mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn.

 

Ronald Verschuren
verstigingsdirecteur 2College Cobbenhagenlyceum en -mavo