Update donderdag 25 februari 2021

Beste leerlingen en ouders,

Afgelopen dinsdag is in de persconferentie gelukkig wat ruimte geboden om de leerlingen weer deels naar school te laten komen. We weten dat veel leerlingen een zware tijd achter zich hebben en we zijn blij dat we weer iets kunnen bieden, hoewel het nog verre van “normaal” zal zijn. Vanaf 1 maart zullen we jullie dus weer gaan ontvangen. Helaas zit daar nog wel een aantal beperkingen bij.

Examenleerlingen
Voor de examenleerlingen is er geen wijziging, zij blijven naar school gaan zoals nu. De aanpassingen die er zijn ten aanzien van de versoepeling van de slaag-zakregeling en de uitbreiding van de mogelijkheden het eindexamen meer te spreiden, zullen we later met jullie communiceren. De toetsweek die gepland staat in maart gaat gewoon door, wel zal deze in de gymzalen (examenopstelling) worden afgenomen.

Niet-examenklassen
Voor de niet-examenklassen komt een apart schema. We blijven gewoon volgens het rooster werken. We hebben gekozen voor een hybride werkvorm, wat wil zeggen dat een deel van de leerlingen online werkt en een ander deel op school. De lessen zullen net als nu online gestart worden, met dit verschil dat een aantal leerlingen met de docent in een lokaal zit en dus “live” het online deel meemaakt. Na het online deel krijgen de leerlingen die thuis zitten een opdracht om zelfstandig te werken en kunnen de leerlingen op school ondersteund en op maat bediend worden, omdat de docent aanwezig is. De meeste klassen worden in 3 groepen verdeeld, wat betekent dat je 2 weken 2 dagen op school bent en 1 week 1 dag op school bent. De dagen wisselen per week. Het schema wanneer je op school verwacht wordt, krijg je via je coach/mentor ( of via de afdelingsleiding aan de ouders)

De leerlingen die de afgelopen tijd alle dagen op school hebben gewerkt, sluiten nu aan bij hun eigen klasgenoten. Zij blijven alle dagen naar school komen.

Omdat er deels nog online gewerkt wordt, vragen wij de leerlingen die het niet gewend waren, om zoveel mogelijk een laptop mee naar school te nemen, zodat je daar als dat nodig is op kunt werken.

Let op dat het lokalenrooster kan afwijken van het oorspronkelijke rooster, houd Zermelo dus goed in de gaten.

Voor de bovenbouw gaat de geplande toetsweek ( 19 t/m 26 maart) door. Op de mavo gaat de toetsweek voor klas 1 en 2 niet door. De toetsen zullen allemaal in de gymzalen worden afgenomen, m.u.v. de leerlingen op het lyceum die extra tijd nodig hebben.

In de school gelden nu de volgende regels:

  • Houd afstand ( 1,5 meter) van elkaar, dus ook in de gangen en in de aula
  • Bij verplaatsingen door het gebouw draag je een mondkapje
  • Bij alle lokalen staat handgel, gebruik deze zeer regelmatig
  • Ga in pauzes zoveel mogelijk naar buiten, daar is veel ruimte en de kans op besmetting is daar veel kleiner
  • Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen

 

Ronald Verschuren
vestigingsdirecteur