Update 24 maart 2020

Informatie voor leerlingen en ouder(s) 

Vandaag hebben de ouders en examenleerlingen onderstaande brief gekregen over het niet doorgaan van het CSE en het tijdelijk stopzetten van de schoolexamens. Er wordt veel flexibiliteit van onze examenkandidaten gevraagd, veel is nog onduidelijk en elke dag lijken zaken weer anders te lopen dan eerder is gemeld. Komende tijd zullen we proberen de mondelinge examens via teams af te nemen. Verder hopen we snel duidelijkheid te geven op de vele vragen die er nu ontstaan zijn.

Voor de leerlingen in de voorexamenklassen is nog veel onduidelijkheid over hoe er met het pta zal worden omgegaan. Hier moeten we wachten tot we richtlijnen vanuit het ministerie krijgen. Zodra we daar iets over kunnen melden zullen we dat uiteraard doen.

Ook voor de andere leerlingen geldt dat ze met veel vragen zitten. Wij hopen jullie snel duidelijkheid te kunnen geven, maar het is op dit moment lastig om dat te beloven. 
Tot nu toe hebben we elke dag een bericht gestuurd. We zullen de komende dagen per dag bekijken of er nieuws te melden is. 


Ronald Verschuren
Vestigingsdirecteur 2College Cobbenhagenlyceum & Cobbenhagenmavo


--------------------------------------------------------------------------------------

Aan alle examenkandidaten, ouders en verzorgers 
 
Onderwerp: annuleren centraal schriftelijk examen 
 
Tilburg, 24 maart 2020  

Beste examenkandidaten, ouder(s)/verzorger(s), 

Zoals jullie mogelijk al gehoord hebben, zijn de centrale examens voor dit schooljaar geannuleerd. Op basis van de resultaten van de schoolexamens wordt er beslist of de examenkandidaten geslaagd zijn. We kunnen ons goed voorstellen dat dit nieuws niet prettig is om te ontvangen. In deze corona-crisistijd ontstaan er logischerwijs ook zorgen en onzekerheden over de toekomst van deze leerlingen.

Minister Slob: “Het doel van het nemen van deze maatregelingen is juist om examenleerlingen ondanks de coronacrisis te begeleiden naar een goede afronding en met een volwaardig diploma op zak de overstap te kunnen laten maken naar het vervolgonderwijs.”  

Schoolexamens  
Na de berichtgeving gisteren waarin verscherpte maatregelen werden aangekondigd, ontstond er verwarring over hoe het verbod op samenkomsten te verenigen is met het doorgaan van de schoolexamens. Met het besluit van minister Slob krijgen we als school tot 6 juni - met inachtneming van de RIVM-richtlijnen - de tijd om de schoolexamens af te nemen. Hoe wij dat als school organiseren, laten we zo spoedig mogelijk via onze afzonderlijke 2College-scholen weten. Tot 6 april gaan de geplande schoolexamens niet door
.  
Daarnaast volgt er op korte termijn informatie over de nieuwe zak- en slaagregeling en de herkansingen.  

We begrijpen dat dit een onzekere tijd is met de begrijpelijke zorg voor leerlingen, ouders en verzorgers. Deze zorg delen wij en jullie kunnen erop vertrouwen dat we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de leerlingen met de juiste begeleiding de schoolexamens af kunnen ronden.  
Met vriendelijke groet, 
 
Namens 2College, 

Dhr. L. Spaan, rector 2College